LASTING FIELDS

Wat is lasting fields?

Lasting Fields is een nieuw landbouw systeem voor toekomstbestendige landbouw.
De belangrijke aspecten in dit systeem zijn:

  • Minimale bodemverdichting door gebruik van lichte machines op rijpaden.
  • Robotisering, dus arbeidsbesparing en uniforme bewerkingskwaliteit.
  • Toename van biodiversiteit door toepassen van strokenteelt en/of mengteelten.
  • Opbrengstverhoging tot wel 30% zoals in proeven is vastgesteld.
  • Minimaliseren van bestrijdingsmiddelen, kunstmest en water gebruik.
  • Inzet van hernieuwbare energie.

Een voorbeeld animatie laat zien hoe het werkt.

Toelichting

Automatiseren is van deze tijd. Omdat een robot relatief veel uren kan werken, is de bouwgrootte van de machine aanzienlijk kleiner en kan toch de gewenste capaciteit worden bereikt. Bijkomende voordelen hiervan zijn dat de machines aanzienlijk lichter en zuiniger zijn. Lichter om de bodem te beschermen, zuiniger om mogelijk te maken dat geen fossiele energie meer nodig is. Een toekomstbestendig idee hiervoor is dat de benodigde energie direct ter plaatse wordt gewonnen uit een rustgewas zoals koolzaad of door gebruik van zon en/of wind energie.

Benieuwd naar de ontwikkeling?

De ontwikkeling van een nieuw landbouwsysteem is een langdurig en intensief proces.
Lees meer over dit proces en de stappen die we hebben doorlopen.

Hoe werkt het?

Er is gekozen voor een ultra zuinig transport systeem centraal over een akker waar producten aan en afgevoerd kunnen worden. Centraal als de hoofdnerf in een blad zodat de afstanden en rij lengtes zo kort mogelijk zijn. Omkeren en manoeuvreren is voor een kleine robot gemakkelijk en vergt weinig ruimte. Ook de robots kunnen hierlangs naar het veld gebracht en gehaald worden.

Als voorbeeld. In het voorjaar rijdt de landbouwer zijn robot over het spoor naar een perceel waar de robot gaat eggen. Na afstellen op correcte werking wordt de eg op automatisch ingeschakeld, en bewerkt de vooraf ingestelde oppervlakte. De robot is in staat om zelfstandig en veilig te werken vergelijkbaar met een melkrobot.

Direct hierna kan de landbouwer een tweede robot bijvoorbeeld compost of kunstmest laten aanbrengen op een tweede perceel. Per ader / spoor kan ca. 20 hectare worden voorzien van bewerkingen. Een boerderij met 4 kavels van 25 hectare kan met 4 aders de gewassen zaaien, verplegen en oogsten.

Gedurende de teelt kan hoofdzakelijk met robots gewerkt worden, uitzonderlijke, lastige bewerkingen daargelaten. Hiervoor is voorlopig nog menselijke bediening nodig maar door voortschrijdende technische oplossingen gaat de robot op termijn meer werk uit handen nemen.

Doordat de werkbreedte smal is en de afstanden in het veld zo kort mogelijk zijn, is de hoeveelheid geoogst product als wielbelasting ook laag. Er wordt relatief vaak gelost en de hoeveelheden zijn klein.

Verder is er gekozen voor een rijpadensysteem van 1.55 meter spoorbreedte. De teeltbedden tussen de rijpaden blijven permanent onbereden, wat gunstig is voor bodemleven, structuur, bewerking, waterhuishouding en opbrengst.

Een tweede deel van de automatisering betreft de logistiek op het spoor en in- en rond de opslag/ verwerkingsloods. Robots in het veld communiceren met transport robots.

 

 Met Lasting Fields werkt de landbouwer meer als “operator” die extra tijd en rust heeft gekregen voor het in de gaten houden van belangrijke details in zijn bedrijf.
Meer inzicht en overzicht.