LASTING FIELDS

een doorbraak in innovatie

Globaal geschetst komt het concept van Lasting Fields er op neer dat zware landbouwmachines vervangen worden door lichte gestuurde machinewagons, die opgeladen worden via zonne-energie of uit gewassen, zoals koolzaad.

Deze wagons worden gestuurd door zowel GPS-signalen als over rails van de schuur naar de akkers.

Lasting Fields wil met kleinschalige mechanisatie naar minder bodembelasting en -verdichting.

 

Maatregelen tegen bodemverdichting in combinatie met vaste rijpaden kunnen leiden tot 20% meer opbrengst. Daarnaast zou intercropping (mengteelten) 10 tot 30% extra opbrengst opleveren.

Het project is beloond met een aanmoedingsprijs van het Innovatiefonds.

Aardappelrooier Steverink techniek
Aardappelrooier Steverink techniek - Lasting Fields